Диабет

Успешно премина първият дена за измерване нивото на кръвна захар във връзка с деня на диабета.
В Плевен имаше два обекта за измерване на кръвна захар, в магазини Кауфланд Кайлъка и в Кауфланд до болницата.
Бяха направени измервания на над 600 граждани и дарени около 200 Глюкомера.
Измервания на кръвна захар и даряване на Глюкомери беше проведено в Кнежа и Бяла Слатина.
В Монтана са дарени на нуждаещи се граждани 120 Глюкомера.